1.3 TURISME I QUALITAT DE VIDA

1.3 TURISME I QUALITAT DE VIDA

 

G. Promocionar la diversificació cap al turisme saludable, de major valor afegit, no estacional i sostenible.

Objectius Específics
  • TUR1.Distingir, posicionar i consolidar a la Comunitat Valenciana com una destinació turística reconeguda per la seua qualitat de vida i el compliment i superació de les expectatives del client, així com pel desenvolupament d'eines que afavorisquen una major fidelització i identificació amb les destinacions.
  • TUR2.Reconvertir les destinacions turístiques madures i afavorir la transició de destinacions tradicionals cap a destinacions turístiques intel·ligents sobre la base de la coresponsabilitat i cooperació públic-privada i la participació social.
  • TUR3.Revaloritzar els recursos que fomenten l'equilibri socio-territorial creant nous productes capaços d'operar tot l'any i de generar una oferta diferenciada i especialitzada en salut i qualitat de vida.
  • TUR4.Garantir el desenvolupament sostenible ambiental, econòmic i sociocultural del turisme.

H. Aconseguir que la Comunitat Valenciana siga un referent d'eficiència i qualitat en la gestió i comercialització dels servicis turístics.

Objectius Específics
  • TUR5. Desenvolupar un sistema d'intel·ligència competitiva basat en el coneixement del client, al costat d'eines de vigilància tecnològica, per a adaptar els processos de prestació de serveis i de presa de decisions.
  • TUR6. Impulsar una cultura del detall i atenció al client abans, durant i després del viatge, unida a la qualitat i eficiència del servei i al desenvolupament de projectes i activitats pioneres i innovadores.
  • TUR7. Impulsar un nou procés de gestió, integració i comercialització de l'oferta, aprofitant les noves tecnologies, canals i tendències per a implantar el nou procés.