T'interessa

El Plantejament Estratègic

Valors

Valors

Què hem de propugnar, en conseqüència, com a suports més representatius de la nostra identitat?

  1.  Una economia desenrotllada, basada en el coneixement, orientada cap aquelles activitats i sectors en els quals hem sigut o serem competitius i on tenim capacitat de posicionar-nos com a líders globals.
  2. Una diferenciació per la seua orientació a un mercat singular: la qualitat de vida de les persones.
  3. Un caràcter innovador sustentat simultàniament en la cooperació, la competència, la flexibilitat i la solidaritat de les nostres empreses.
  4. Un entorn que ens concedeix el privilegi d'aconseguir tot això i que conservarem.