T'interessa

QUÈ ÉS RIS3

QUÈ ÉS RIS3

RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació) és un terme que es refereix a la focalització productiva/empresarial d'una regió, en el nostre cas la Comunitat Valenciana, en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el marc d'un context global.

 

Així, una agenda RIS3 és un pla estratègic regional per al desenvolupament que es caracteritza per:

  • Concentrar el suport polític i les inversions regionals en prioritats clau, reptes i necessitats per al desenvolupament basat en el coneixement;
  • Construir sobre els punts forts de cada regió avantatges competitius i potencial per a l'excel·lència;
  • Recolzar tant la innovació tecnològica com la innovació centrada en la pràctica, i assenyalar com a objectiu l'estímul de la inversió privada;
  • Involucrar completament tots els grups d'interés i estimular la innovació i l'experimentació.
  • Estar basada en l'evidència, i incloure sistemes robusts de seguiment i avaluació.

EL MARC POLÍTIC DE RIS3

D'on sorgeix aquesta iniciativa?

L'estratègia Europa 2020 de la Unió Europea té com a objectiu lluitar contra les febleses estructurals a través de tres prioritats que es reforcen mútuament:

  • El creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació;
  • El creixement sostenible, promovent una economia més eficient en l'ús de recursos, més verd i competitiva;
  • El creixement integrador, fomentant una economia generadora d'ocupació que promoga la cohesió econòmica, social i territorial.

Invertir més en recerca, innovació i emprenedoria és el cor d'Europa 2020 i una part crucial de la resposta europea a la crisi.  Una visió estratègica i integrada de la innovació maximitzarà el potencial de recerca i innovació europea, nacional i regional.  És a Europa 2020 on la Comissió Europea emmarca el concepte d'especialització intel·ligent, promogut originalment des de l'àmbit de la política regional, però fortament recolzat des de la política de recerca i innovació, creixement econòmic, societat de la informació, energia i transport... entenent que es tracta d'un instrument fonamental per a assegurar sinergies en la generació de capacitats gràcies als recursos comunitaris.

Per tant, el concepte d'especialització intel·ligent emergeix com a element clau per a situar polítiques d'innovació.  Per açò la seua existència va ser proposada com condicionalitat ex-ante (condició prèvia) per a accedir als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.  Açò significa que cada Estat membre i cada regió europea ha de disposar d'una estratègia d'especialització ben desenvolupada abans de poder rebre recursos europeus per a les seues mesures de promoció de la innovació.

En el cas d'Espanya, l'Administració General de l'Estat ha reflectit aquestes premisses en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i de la Innovació, 2013-2020, que es considera el document d'especialització intel·ligent a escala estatal.

A la Comunitat Valenciana, la Generalitat i els agents econòmics i socials han treballat conjuntament per a desenvolupar el document RIS3 regional propi: RIS3-CV