T'interessa

Plataformes de participació

Plataformes de participació

​​​​​​​  

 

El Comité de Direcció de RIS3-CV va aprovar a la fi de 2017 l'estructura de participació dels agents econòmics, socials i del coneixement en l'estratègia. Un nombre limitat de grups temàtics específics s'aniran interrelacionant entre si per a ampliar el seu espectre d'interès fins a arribar al nivell de les prioritats RIS3-CV.

Els grups de treball es construeixen sobre la idea d'impulsors clau de recerca i innovació (Research & Innovation Key Drivers) per als objectius de RIS3-CV. Són unitats operatives de treball i compartició d'idees pra la transformació del model econòmic, amb un component de risc experiencial que han de tenir les mateixes, per la qual cosa es denominaran "laboratoris de polítiques d'innovació" o RIS3-CV labs.

Els labs són proposats per la Generalitat, i s'enriquiran creuant proposades entre ells en els "fòrums temàtics" orientats segons les prioritats de l'estratègia (Fòrums RIS3-CV).

Este esquema està correlacionat amb les polítiques i programes proposats en RIS3-CV per la Generalitat. El focus social comú del mateix és "una economia per a les persones", considerant les diferents activitats que desenvolupen les persones, els entorns en els quals viuen i els recursos que utilitzen cercant la seua sostenibilitat i adequació als nous reptes relacionats amb la salut de la població i el canvi demogràfic. Els Fòrums RIS3-CV establits són:

  • Qualitat de vida, que introdueix desenvolupament de productes i prestació de serveis al voltant del concepte "mediterrani", per a contribuir a una experiència de benestar integral de la persona. S'ha decidit plantejar la subdivisió del mateix en tres sub-fòrums temàtics que hauran d'interrelacionar-se estretament. Aquests tres grups de prioritat es focalitzen en tres àmbits en els quals la Comunitat Valenciana disposa d'experiència i mitjans productius, així com de generació de coneixement amb un reconegut nivell d'excel·lència: Salut, Turisme i Alimentació. Els primers labs d'aquest grup ja han començat els seus treballs.
  • Nova Indústria Sostenible, advocarà per la recuperació del pes de la una indústria respectuosa amb el mitjà en el model econòmic regional, si bé amb una decidida evolució respecte el que va anar el sistema de producció de béns de consum en sectors de manufactura "tradicionals". La introducció de processos avançats de fabricació i la gestió de les cadenes de valor, així com l'aportació d'innovacions vinculades als productes i el seu ús per les persones, gràcies als materials i tecnologies embegudes en ells, seran en aquest cas els dos grups d'interès sobre els quals s'assentarà aquest fòrum.
  • En tercer lloc, l'interès de tots els actors per associar-se a les qüestions relatives a la cura mediambiental i els reptes del canvi climàtic, a les alternatives per a un consum d'energia més eficient i menys lesiu per al mitjà, i a la creixent importància dels elements logístics en les cadenes de valor de béns i serveis, recomanen l'existència d'un Fòrum transversal centrat en la Gestió Sostenible de l'Entorn
  • Finalment, el creixent protagonisme del fenomen emprenedor científic i innovador a la Comunitat Valenciana, amb renovades experiències en l'àmbit del finançament i l'acompanyament a les noves empreses innovadores que troben en el nostre entorn la confiança i els mitjans adequat per al seu desenvolupament, recomana l'establiment d'un fòrum denominat Viver d'Oportunitats, al que fiar l'emergència d'idees per a seguir encoratjant la viva flama d'aquest moviment emprenedor.

El treball comença a escala de "lab". A poc a poc s'aniran afegint nous impulsors d'innovació a aquesta llista. De moment, estan activats:

Per facilitar la dinamització d'aquests labs d'innovació, s'ha elaborat una metodologia de treball, que servirà de marc de referència per als agents de la GVA que participen en les plataformes amb la finalitat de potenciar la consecució de solucions als reptes que es plantegen en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana.

Pot consultar la guia en aquest enllaç:

GUÍA METODOLÒGICA PER A LA DINAMITZACIÓ DELS LABS DE INNOVACCIÓ EN LA CV

 

Pot consultar també l'activitat de:

 

Un altra publicació que pot ser d'interès és Thematic Smart Specialisation