T'interessa

El Plantejament Estratègic

Missió

Missió

Què es pot fer des del punt de vista de les estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent?

 1. Considerar la iniciativa privada com a motor bàsic per al desenrotllament regional, recolzada en els eixos de formació, innovació en termes amplis (producte, procés i negoci) i emprenedoria, buscant la millora de productivitat i un millor posicionament competitiu per a aconseguir un major grau d'obertura de l'economia regional que es manifeste en la internacionalització dels nostres negocis, el creixement de les exportacions i l'atracció de capital exterior cap a noves activitats productives localitzades.
 2. Posicionar a la Comunitat Valenciana en la generació de coneixement com referent en les tecnologies de fabricació i materials avançats que sustenten les seues principals activitats productives, i aprofitar les oportunitats que òbriga la ciència per mitjà d'estructures dedicades a desenrotllaments aplicats.
 3. Utilitzar la investigació i la innovació per a augmentar l'eficàcia, guanyant al temps en eficiència, dels servicis orientats a les persones, vinculats amb l'entorn, l'educació, la salut i la qualitat de vida en general.
 4. Considerar al mateix nivell en les estratègies de promoció de la investigació i la innovació als servicis de mercat que faciliten i completen la posada en valor de les activitats productives.
 5. Constituir-se en un entorn atractiu i estable per a l'afavoriment de la innovació empresarial per mitjà de:
  • la concentració i inter-vinculació de tecnologia, talent i tolerància, gràcies a polítiques integrals, coordinades i consensuades, i a les sinergies que genera la riquesa, proximitat, varietat, experiència i competència entre si de PIME productives i servicis que les donen suport,
  • l'aprofitament de les oportunitats que ofereixen les empreses tractives de subcontractació i les empreses innovadores amb alt potencial de creixement, especialment aquelles que es posicionen millor en el mercat global,
  • l'ús intel·ligent dels avantatges que la localització i el territori de la Comunitat Valenciana ofereixen.