EXECUCIÓ DE RIS3-CV

EXECUCIÓ DE RIS3-CV

Per a aconseguir els objectius de RIS3-CV, la Generalitat proposa una sèrie de mesures inicials. En l'avanç cap a una millor coordinació de les seues polítiques de foment de la recerca i la innovació, s'aniran plantejant noves mesures i reformulant progressivament aquestes.

El mecanisme de gobernança previst per a l'execució de RIS3-CV preveu que qualsevol altra operació liderada per universitats, centres de recerca de titularitat privada o pública aliena a la Generalitat, organitzacions empresarials com les cambres de comerç o associacions patronals, o altres organitzacions també puga integrar-se en l'estratègia. El "paraigua" regional RIS3-CV integrarà també a aquests agents com a part imprescindible de l'ecosistema per a l'execució d'activitats alineades amb l'agenda estratègica.

RIS3-CV s'obrirà, en conseqüència, a la societat valenciana, de manera que tots aquests actors s'impliquen, tant a l'hora de reforçar l'estratègia amb els recursos que mobilitzen, com a la de realitzar el seguiment i conseqüent reformulació de la mateixa