EL CONTEXT ECONÒMIC VALENCIÀ

EL CONTEXT ECONÒMIC VALENCIÀ

Durant els últims han anys han sigut molts els exercicis d'anàlisi realitzats sobre el context econòmic valencià. Quan es va plantejar el disseny de RIS3-CV es va fer una àmplia recopilació d'informació que es desgrana en la part inicial del document.  Com a conclusions principals d'aquesta anàlisi es van proposar una sèrie d'afirmacions definitòries que segueixen en la seua majoria vigents.

Llegir més... → Trets característics del context econòmic de la Comunitat Valenciana...

L'anàlisi de context econòmic, enfocat des de la perspectiva de la recerca i la innovació com a motor de canvi del model productiu, va resultar en un quadre DAFO que serveix com a referència inicial a tota l'estratègia RIS3-CV.

Llegir més... → DAFO