T'interessa

RIS3 COMUNITAT VALENCIANA

RIS3 COMUNITAT VALENCIANA

En el marc conceptual europeu de RIS3 la Generalitat es va plantejar abordar l'exercici estratègic d'especialització intel·ligent com una oportunitat per a reformular la seua estratègia econòmica basada en el coneixement com a element cabdal per a reprendre la senda del desenvolupament.

Alineada amb l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020, en la qual s'integra, l'objectiu general per a l'Agenda RIS3 a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) és constituir una referència estratègica regional per a les polítiques de R+D+I que impulse els canvis estructurals, definisca els incentius i determine els objectius i esforços que és necessari realitzar per a disposar de les capacitats en l'àmbit de la recerca i la innovació que contribuïsquen al nostre progrés econòmic i social.

Per a açò, la Generalitat ha comptat amb la col·laboració dels agents econòmics, socials i del coneixement implicant-los en l'elaboració del plantejament estratègic de RIS3-CV.

RIS3-CV consta d'una anàlisi del context econòmic i social valencià que culmina amb la matriu DAFO per a l'abordatge dels canvis econòmics des d'una perspectiva basada en el coneixement.

Sobre la base d'aquesta anàlisi, es construeix el marc estratègic plasmat en una visió, una missió i uns valors que manifesten opcions de futur desitjables i assolibles que susciten el suport de tota la nostra societat.

Aquest marc culmina amb la definició de prioritats per al desenvolupament regional basat en la recerca i la innovació, que pot observar-se des de múltiples perspectives i nivells, a fi de servir de referència.

En aquest esquema se situa el detall d'objectius de RIS3-CV que delimiten els resultats esperats i indicadors definits per al seu seguiment.

El pla d'execució de RIS3-CV inclou les mesures inicialment proposades per la Generalitat combinades en polítiques que perseguiran aconseguir els objectius de l'agenda estratègica.  Aquesta proposta se sustenta en un marc pressupostari, i roman viva i en evolució gràcies a un sistema de seguiment i avaluació que detalla els indicadors lligats als diferents objectius que RIS3-CV es planteja.

Finalment, s'han establit processos de gobernança que impliquen en la presa de decisions sobre l'estratègia a tots els agents vinculats amb el sistema valencià de la innovació.

Amb aquestes premisses, RIS3-CV va ser aprovada pel Consell, a través de la seua Comissió Delegada per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el 26 de desembre de 2016, i validada per la Comissió Europea el 27 de febrer de 2017.

prioritats per al desenvolupament regional basat en la recerca i la innovació