T'interessa

PRIORITATS

PRIORITATS

Per a triar i ordenar les prioritats de RIS3-CV, els agents participants en l'exercici van plantejar construir una matriu amb els principals clústers d'innovació regionals i les seues potencialitats des del punt de vista del coneixement i la seua aplicació en el mercat.

Per a constatar quins eren els punts en els quals fixar l'atenció es van organitzar grups de treball al voltant dels entorns de desenvolupament potencial amb major pes i projecció econòmica de la Comunitat Valenciana.

En un altre eix de la matriu es van tenir en compte les tecnologies facilitadores essencials (KET), assenyalades per la Comissió Europea en la proposta per a la nova Política de Cohesió com a prioritat d'inversió rellevant per al creixement intel·ligent de les regions. Tres equips de treball, per afinitat i grau d'implantació de les tecnologies a la Comunitat Valenciana van realitzar l'anàlisi de potencial i aplicabilitat de les KET. A aquests es van afegir un grup sobre les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), marc transversal ineludible sobre el qual sustentar fortaleses competitives del desenvolupament econòmic regional.

Es va entendre també que assegurar la innovació per a un creixement sostenible requerirà dissenyar intervencions que ajuden a superar les mancances de mercat que requereix una Economia Baixa en Carboni (EBC), per la qual cosa es van proposar anàlisis transversals de tecnologies energètiques, mediambientals, i en l'àmbit de la logística i el transport.