2.2 HÁBITAT: L’HABITATGE I EL SEU ENTORN

2.2 HÁBITAT: L’HABITATGE I EL SEU ENTORN

L. Desenrotllar materials, productes i processos avançats, de baix impacte ambiental, sostenibles i amb noves aplicacions de valor afegit, de forma sostenible i eco-eficient, els beneficis del qual redunden en l'usuari.

Objectius Específics
  • HAB1.Desenvolupament de materials avançats i intel·ligents amb prestacions diferenciades de baix impacte ambiental a partir dels materials bàsics (fusta, tèxtil, metall, ceràmica, plàstic, marbre, etc.) que incorporats als productes finals els conferisquen noves funcionalitats, més sostenibilitat i major valor afegit
  • HAB2.Recerca aplicada a la modernització de processos actuals que els permeta adaptar àgilment els seus productes i processos a les necessitats dels usuaris, així com al desenvolupament de processos ecoeficients de fabricació de materials avançats, com el wet laid, microestructuració de superfícies, aplicació de recobriments (PLD, LDW), etc.
  • HAB3. Recerca, disseny i desenvolupament de productes innovadors, energèticament eficients, amigables i adaptables a l'entorn i a l'usuari final, amb noves prestacions i funcionalitats basades en la incorporació de materials avançats, micro i nanoelectrònica i intel·ligència.
  • HAB4. Recerca de les necessitats dels usuaris en la llar i entorn urbà, i validació emocional de prototips, millorant l'experiència de compra de productes destinats a l'hàbitat i implantant la Internet de les coses

M. Propiciar processos col·laboratius innovadors en els sistemes de disseny, producció, organització, logístics i de distribució, en tota la seua cadena de valor, a escala local i internacional.

Objectius Específics
  • HAB5.Potenciar la recerca i innovació a les organitzacions i de comercialització, afavorint la creació de grups d'empreses complementàries entre si, capaços de desenvolupar conjuntament productes destinats a l'hàbitat, des d'un punt de vista de solucions integrals i potenciar sistemes de gestió del coneixement, intel·ligència competitiva i de prospectiva a llarg termini
  • HAB6. Impulsar el transport intermodal potenciant el Corredor Mediterrani com a element tractor del desenvolupament de la C. Valenciana, mitjançant Unitats de Càrrega i embalatges adequats a les peculiaritats dels productes destinats a l'hàbitat i establir xarxes conjuntes de distribució i logístiques (incloent showrooms, oficines tècniques, etc. recolzant-se en tecnologies avançades) en aquells països que es consideren claus per a l'exportació de productes destinats a l'hàbitat
  • HAB7.Facilitar la internacionalització ajudant a les empreses a superar les barreres extra-aranzelàries d'altres països (tràmits, normatives, certificacions, etc.) i a participar en licitacions internacionals