3.2 BÉNS D’EQUIP

3.2 BÉNS D’EQUIP

 

Q. Desenrotllar maquinària i béns d'equip intel·ligents per a múltiples sectors industrials amb un nivell tecnològic d'avantguarda que permeta competir a escala mundial.

Objectius Específics
  • BEQ1Fomentar el desenvolupament de sistemes modulars i avançar en el procés fabricació de microcomponents.
  • BEQ2.Potenciar les capacitats de sensorització avançada (visió, so, anàlisi de paràmetres en continu, etc.).
  • BEQ3. Enfortir els desenvolupaments de sistemes de control, ja siguen independents o integrats en els sistemes físics, i incorporació de noves funcionalitats TIC.

R. Promoure la cooperació efectiva en el desenrotllament i fabricació de béns d'equip entre empreses de la Comunitat Valenciana, i la seua comercialització a escala nacional i internacional.

Objectius Específics
  • BEQ4.Potenciar la cooperació dels nínxols de comprat/coneixement existents (electrònica de potència, maquinària per al sector agroalimentari, etc.), mitjançant l'intercanvi de personal entre empreses i nínxols de coneixement i plans de desenvolupament integrats empresa/agent tecnològic.
  • BEQ5. Desenvolupament de metodologies de fabricació de maquinària basades en el client, estandardització de desenvolupaments i millora de la comunicació en la cadena de provisió