1.2 PROMOCIÓ DE LA SALUT I SANITAT EFICIENT

1.2 PROMOCIÓ DE LA SALUT I SANITAT EFICIENT

D. Impulsar la gestió personalitzada de la salut, la prevenció i el diagnòstic.

Objectius Específics
  • SAN1.Afavorir la recerca orientada a aproximacions de medicina, productes i serveis personalitzats propers a les necessitats individuals del pacient, fent partícips a pacients, empreses i centres de recerca de la Comunitat Valenciana.
  • SAN2.Promoure la innovació en organitzacions, models de negoci i serveis per a la prevenció i el diagnòstic precoç de malalties mitjançant screening i models predictius aplicats a necessitats específiques dels usuaris
  • SAN3.Desenvolupar aplicacions per a l'impuls de la medicina basada en l'evidència clínica i de nous sistemes de diagnòstic autogestionables de forma remota o semiremota pel pacient, conforme a estàndards internacionals de sistemes de transmissió d'informació.

E. Desenrotllar tecnologies sanitàries de tractament, rehabilitació i millora de l'autonomia personal a través d'una major interacció entre professionals i usuaris.

Objectius Específics
  • SAN4.Generar ecosistemes de col·laboració tecnològica que permeten interaccionar als diferents agents (professionals, empreses, investigadors, usuaris, etc.) facilitant així la conversió d'idees de professionals i usuaris en noves tecnologies, productes i serveis.
  • SAN5.Promoure accions que potencien el desenvolupament de solucions TIC per a una millor interacció pacient-metge, prevenció de les malalties, diagnòstic, tractament, rehabilitació i seguiment del pacient en l'hospital i en la llar.

F. Aconseguir productes i servicis sanitaris més eficients i orientats a mercat.

Objectius Específics
  • SAN6. Desenvolupar la recerca en noves tecnologies de fabricació, biomaterials, TIC, medicina regenerativa i teràpies personalitzades i avançades per al tractament de les malalties de forma eficient.
  • SAN7.Fomentar la biologia in silico i la medicina in silico mitjançant el desenvolupament d'aplicacions, sistemes de modelatge, simulació i visualització de processos biològics i metges, conforme a estàndards internacionals de sistemes de transmissió d'informació.