2.1 BÉNS DE CONSUM PERSONALITZAT

2.1 BÉNS DE CONSUM PERSONALITZAT

I. Desenrotllar productes de consum personalitzats que incorporen valor afegit gràcies al disseny i prestacions diferenciades, responent a necessitats individuals dels clients.

Objectius Específics
  • BC1.Desenvolupar un sistema d'intel·ligència competitiva intersectorial basat en el coneixement del client i el mercat.
  • BC2. Impulsar nous processos per a la fabricació en massa de sèries xicotetes sota demanda, així com dotar als productes de multifuncions intel·ligents i soluciones TIC que permeten la seua connexió a la xarxa, afavorint la transformació de béns a serveis.
  • BC3. Promoure la cultura de la innovació i el disseny en el sector de béns de consum, creant i incorporant talent creatiu.
  • BC4. Aprofitar les noves tecnologies i canals per a afavorir el disseny col·laboratiu en un entorn global. .

J. Incorporar processos i materials més eficients, sostenibles i competitius.

Objectius Específics
  • BC5.Desenvolupament de nous materials i explotació de noves tecnologies de fabricació per a una millor eficiència en els recursos i reducció de l'impacte ambiental.

 

K. Desenrotllar models innovadors de comercialització de béns de consum a escala nacional i internacional.

Objectius Específics
  • BC6.Impulsar la innovació en el comerç de béns de consum a través dels retail leaders.
  • BC7.Fomentar serveis d'internacionalització (cerca de socis, missions comercials de negoci, trobades empresarials, exportació…) així com impulsar/recolzar la preparació i participació de projectes europeus.