Mesures per a transformar el model productiu valencià

Mesures per a transformar el model productiu valencià

Per a acoblar-se a les prioritats RIS3-CV, la Generalitat proposa un Pla d'Execució amb mesures agrupades en programes i polítiques. Aquestes mesures seran objecte d'un seguiment i avaluació de resultats que servirà per a reformular i ressituar l'estratègia de manera contínua.

 

Les diferents mesures s'encaixen en els programes i polítiques següents:

Política de Qualitat de Vida, que inclou al seu torn programes per a agrupar les mesures en:

  • Alimentació Mediterrània de Qualitat
  • Sanitat Intel·ligent i Vida Activa
  • Destinacions Turístiques Intel·ligents

Política de Nova Indústria Sostenible, que inclou els programes:

  •  Productes i Entorns Personalitzats
  • Fabricació Avançada i Nous Sistemes Industrials

Política transversal de Gestió Sostenible de l'Entorn, que inclourà mesures de foment de la recerca vinculades amb tecnologies energètiques, mediambientals, de gestió logística i de transport, etc.

Finalment, una política oberta de Vivers d'Oportunitats, amb caràcter exploratori amb l'objecte d'evitar l'efecte túnel que les polítiques anteriors podrien suposar a l'hora de detectar oportunitats per la seua necessària focalització temàtica o tecnològica.

En la matriu de prioritats de RIS3-CV, aquestes propostes d'acció s'encaixen de la següent manera: