Últimes novetats

Altres notícies

Reptes futurs: impulsar el creixement guiat per la innovació en les regions de la UE

L'eficàcia de l'enfocament d'especialització intel·ligent, que es va introduir en 2014 en tots els programes de política regional, ha quedat palesa. Sobre la base d'aquesta experiència positiva, la...

Resultats de la Conferència Smart Regions 2.0

La conferència "Smart Regions 2.0 - Maximitzar el potencial d'innovació d'Europa", que es va celebrar els dies 1 i 2 de juny de 2017 a Hèlsinki, va permetre a les autoritats nacionals i regionals...

RIS3: El nou marc normatiu fomentarà la cooperació interregional i les sinergies amb els instruments de finançament

És necessari reformar el marc normatiu que cobreix les estratègies d'especialització intel·ligent (RIS3) per a augmentar les sinergies entre els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus i les...