notícies

« Ves enrere

L'especialització intel·ligent en un temps de transició

L'especialització intel·ligent en un temps de transició

Editorial de Peter Berkowitz en la S3 Newsletter

31 d'Octubre de 2019.

En aquest editorial, Peter Berkowitz, Cap de la Unitat de Creixement Intel·ligent i Sostenible de la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea, comparteix la seua opinió sobre el paper de l'especialització intel·ligent en el període de programació posterior a 2020.

Peter Berkowitz

Europa s'enfrontarà a molts reptes en els pròxims anys relacionats amb la introducció de noves tecnologies, la digitalització, l'evolució de l'entorn comercial i la necessitat d'impulsar una economia neutra des del punt de vista climàtic, garantint al mateix temps llocs de treball de qualitat i benestar per als seus ciutadans. Com es destaca en les directrius polítiques de la nostra Presidenta electa, Ursula Von der Leyen, Europa ha de liderar la transició cap a un planeta sa i un nou món digital. Però només pot fer-ho reunint les persones i millorant la nostra singular economia social de mercat perquè s'adapte a les noves ambicions de hui. 

La política de cohesió té una llarga experiència en el suport a la transició sostenible de les regions i ciutats d'Europa. És el principal instrument polític de la UE per a abordar els canvis estructurals relacionats amb la transició energètica i industrial. Les economies regionals necessiten innovar, transformar-se i adaptar-se a un entorn cada vegada més canviant i competitiu. En aquest context, la UE ha exercit un paper clau donant suport a totes les regions i Estats membres perquè activen el seu potencial d'innovació, competitivitat, ocupació sostenible i creixement mitjançant l'adopció d'estratègies d'especialització intel·ligent.

El foment de la innovació ja era un element central dels programes de la política de cohesió per a 2007-2013. Aquest compromís s'ha vist reforçat en les propostes de la Comissió per al període de programació posterior a 2020, amb una major assignació de recursos a la innovació i a la transició mediambiental i energètica. Això donarà suport a els objectius d'un nou Pacte Verd Europeu, enfortint les capacitats per a desenvolupar solucions innovadores als desafiaments ambientals i climàtics, donant suport als treballadors i comunitats més afectats, i donant suport a la inversió en eficiència energètica, energies renovables, l'economia circular i les tecnologies de reducció de la contaminació. La política de cohesió donarà suport a la transformació digital de les nostres societats, de les empreses i del sector públic, a les ciutats i en les zones rurals.

Les estratègies d'especialització intel·ligent són el centre d'aquest enfocament. Els Estats membres i les regions de la UE han identificat prioritats per a aprofitar els seus punts forts en l'àmbit empresarial i de la investigació amb la finalitat de progressar en les cadenes de valor i millorar l'avantatge competitiu dels seus territoris. Aquest enfocament es reforçarà en el futur enfortint la governança i l'apropiació de les estratègies, al mateix temps que se centren més explícitament en la qualitat dels sistemes d'investigació i innovació, la transició industrial, els colls de botella per a la difusió de la innovació i la col·laboració internacional. Per a això es necessitaran polítiques més específiques a nivell regional i nous enfocaments d'aquestes qüestions.

Per exemple, per a fer front al repte de la transició industrial, és necessari alliberar aquest potencial per a trobar noves solucions a nivell subnacional. Com a part dels preparatius per al nou període, la Comissió Europea va posar en marxa una acció pilot sobre les regions en transició industrial a la fi de 2017. L'objectiu és ajudar deu regions i dos Estats membres en transició industrial a posar a prova nous enfocaments per a generar creixement i ocupació, en benefici de tots. Les regions pilot participants estan treballant en qüestions com els llocs de treball del futur, la millora de la difusió de la innovació, l'enfortiment de l'esperit empresarial, la gestió de la transició cap a una economia circular neutra en carboni i la promoció d'un creixement socialment integrador.

Un altre àmbit en el qual la Comissió està treballant juntament amb les regions per a desenvolupar nous enfocaments és el de la col·laboració internacional en partenariats interregionals d'especialització intel·ligent. Per a beneficiar-se de l'economia globalitzada, les regions i ciutats necessiten crear noves cadenes de valor que els permeten portar les seues bones idees a escala del mercat únic de la UE. Això significa que les empreses, els investigadors, les autoritats públiques i les persones de tota la UE que treballen en el desenvolupament d'àrees prioritàries d'especialització intel·ligent en els seus territoris han d'adequar les seues fortaleses competitives i desenvolupar projectes innovadors. Basant-se en el treball de les plataformes temàtiques d'especialització intel·ligent, la Comissió va llançar una convocatòria en 2017 i va seleccionar nou associacions interregionals per a beneficiar-se del suport pràctic de la Comissió i dels serveis d'assessorament externs. L'objectiu era encoratjar als partenariats a proposar una cartera interregional d'idees d'innovació. Aquestes han de portar a identificar projectes d'inversió a desenvolupar en àrees com la bioeconomía, les bateries, la ciberseguretat, l'economia circular, l'agricultura d'alta tecnologia, la impressió en 3D, les energies renovables marines, la sostenibilitat o la traçabilitat. Els ensenyaments extrets del projecte pilot s'incorporaran al nou marc d'inversió en innovació interregional proposat per la Comissió per a la política de cohesió després de 2020. Com va destacar el Consell de Competitivitat, d'aquesta manera l'especialització intel·ligent pot convertir-se en un pilar de l'estratègia de política industrial europea basada en el lloc.

En resum, l'especialització intel·ligent ha aconseguit la majoria d'edat en l'entorn polític europeu. El seu paper consistirà a donar suport a els objectius europeus clau durant els pròxims deu anys: la transició a una economia neutra quant a emissions de carboni, l'aprofitament de les possibilitats de la digitalització, el canvi tecnològic i la globalització, i la contribució a l'enfortiment de les cadenes de valor i la capacitat industrial europees. I el que és més important, ho farà basant-se en la diversitat de les regions i ciutats europees, a través de polítiques que tinguen en compte els seus punts forts específics.

Peter Berkowitz.

Traducció de ris3cv. Publicat originalment en anglés el 31 d'octubre de 2019 en la S3 Newsletter. Amb permís de S3 Platform.