notícies

Consell de Ministres de la UE: la dimensió econòmica de l'esport i els seus avantatges socioeconòmics

Consell de Ministres de la UE: la dimensió econòmica de l'esport i els seus avantatges socioeconòmics

Bruselas, 26-27/11/2018.

El Consell de Ministres d'Educació, Joventut, Cultura i Esport es va reunir a Brussel·les a la fi de novembre de 2018.  Per Espanya van assistir la Ministra d'Educació, Isabel Celaá i el Ministre de Cultura i Esport, José Guirao.

Els Ministres han mantingut un debat públic sobre els principals esdeveniments esportius com a motors de la innovació, juntament amb Sr. Martin Kallen, Director General d'UEFA Events (EURO 2020). El debat s'ha basat en un document de la Presidència que destaca els vincles entre els grans esdeveniments esportius i la innovació, incloses les sol·licituds de patents i les noves tecnologies aplicades als esdeveniments esportius.

Els Ministres també han adoptat conclusions sobre les dimensions econòmiques de l'esport i els seus beneficis socioeconòmics. L'objectiu és reconéixer l'esport com a motor de creixement i ocupació, així com un mitjà per a millorar la salut i les condicions socials dels ciutadans.

Els Ministres han coincidit en general que l'esport té una gran influència en diversos àmbits. No solament es tracta del rendiment dels atletes que la innovació ha augmentat. Noves tecnologies digitals, millores en la infraestructura viària i més llocs respectuosos amb el medi ambient són alguns dels nombrosos exemples d'efectes col·laterals de l'esport en altres sectors de l'economia.

Els grans esdeveniments esportius han contribuït al desenvolupament econòmic de les regions i països en els quals es van celebrar i en els quals es preveia la construcció d'instal·lacions esportives que podrien ser utilitzades pels atletes professionals i el públic en general a llarg termini.

La investigació i la innovació en l'àmbit de l'esport són una de les prioritats de la Presidència austríaca.  La indústria europea de l'esport està en constant innovació i, per tant, s'ha convertit en líder en determinats sectors de l'economia.  A escala europea, el nombre de sol·licituds de patents en l'àmbit de l'esport ha augmentat lleugerament, i fluctua ja al voltant de les 1.500 sol·licituds a l'any.